Wyślij zapytanie

Masz pytanie? Napisz

Państwa dane osobowe przetwarza spółka EXTRA MARTA USTIANOWSKA spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Ostatnia 1d, 31 – 444 Kraków (KRS 0000346157). Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, zaś podstawą podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Odpowiedź na Państwa pytanie nastąpi za pośrednictwem środków komunikacji podanych w formularzu (telefon lub wiadomość email). Dla podjęcia komunikacji wystarczające jest podanie danych dotyczących jednej formy kontaktu, a w przypadku podania obu skontaktujemy się z Państwem w drodze mailowej. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jesteśmy serwisantem następujących marek