Dane rejestrowe

EXTRA Marta Ustianowska Sp.j.
ul. Ostatnia 1D
31-444 Kraków

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS: 0000346157

 REGON: 121127793

NIP: 945-21-36-694

 

Jesteśmy serwisantem następujących marek